Specializujeme se na stavební úpravy a přístavby!


Baťovské domky – projekty a zásady oprav

Baťovské domky jsou symbolem města Zlína a naše kancelář se nachází přímo v těsné blízkosti památkových čtvrtí města Zlína. A proto se zabýváme i stavebními úpravami (rekonstrukcemi) a přístavbami baťovských domků, se kterými máme řadu pozitivních zkušeností. Baťovské domky jsou ve Zlíně velice populárním bydlením, a my vám můžeme ukázat, že i z původního baťovského domku lze vytvořit dům, který vyhovuje současným trendům moderního bydlení.

Pro baťovské domky řešíme projektové práce a také stavební či technické dozory. Umístění naší kanceláře v blízkosti vašeho baťovského domku pro vás může být finančně velmi zajímavé, protože odpadají nejen cestovní náklady, ale je zde i časová úspora a možnost častých osobních konzultací.

Lze na stavební úpravy baťovského domku získat dotaci z programu Nová Zelená úsporám?

Pravidla, která je potřeba při stavebních úpravách baťovských domků respektovat, lze často skloubit s požadavky dotace Nová Zelená úsporám, ale je potřeba vše důkladně propočítat a připravit a předem i v průběhu přípravy projektové dokumentace konzultovat s Odborem kultury Magistrátu města Zlína.

O čem je potřeba přemýšlet, pokud chcete provádět stavební úpravu či přístavbu baťovského domku?

Prvním úkolem je zjistit, zda váš domek spadá do městské památkové zóny a vztahují se tak na něj pravidla pro úpravy těchto domků. To lze ověřit na mapách památkové zóny, pod kterou spadají čtvrti Podvesná, Zálešná, Lesní čtvrť, Letná, Díly a Nad Ovčírnou. Tyto mapy máme k dispozici, a proto není problém zjistit, kam váš dům spadá. Podle této mapy se taktéž zjistí stupeň ochrany dle zákona o státní památkové péči.

Většina domků ve čtvrtích Letná, Podvesná, Zálešná, Lesní čtvrť, Díly a Nad Ovčírnou spadá do městské památkové zóny Zlín. Památkově chráněná je celá lokalita jako urbanistický celek. Majitelé mohou bez omezení památkovou péčí měnit vnitřní dispozice a modernizovat vnitřní vybavení – systém vytápění, elektrorozvody, odpady, rozvody vody a plynu, mohou renovovat koupelny, WC, kuchyně apod., pokud zachovají vnější vzhled jednotlivých domků.

Některé domky ve čtvrti Nad Ovčírnou a U lomu (konkrétně č.p. 626, 627, 629, 631 a 632) mají nejvyšší stupeň památkové ochrany. Přístavby, změny vzhledu, výměny oken jsou nežádoucí a nepřípustné. Tyto soutěžní domky vznikly v roce 1935 jako výsledek hledání ideálního, levného a hygienického bydlení pro zaměstnance firmy Baťa.

Obecně se domky dělí na:

1. Čtyřdomek – čtvrtdomek

Čtvrtdomky se nejčastěji nachází ve čtvrti Letná. Jsou to vlastně bytové domy se čtyřmi byty, které jsou situovány na dvou podlažích se samostatnými venkovními vchody do jednotlivých bytů. Přístavby ke čtyřdomkům nejsou možné v ulici Mostní. Přístavby ke čtyřdomkům v jiných lokalitách se obecně nepovolují (lze povolit jen v individuálně posouzených případech).

2. Dvojdomek – půldomek

Půldomek v době rozkvětu firmy Baťa představoval optimální typ samostatného bydlení dvou rodin v zrcadlově obrácených shodných dvoupodlažních bytech se samostatnými venkovními vchody a se zahradou. Předmětem památkové ochrany na půldomcích je členění a velikost bílých oken, struktura zdiva (většinou režné červené cihelné zdivo), sklon střechy, tvar oplechování římsy, atika a jednoduchý kubický tvar domků většinou původně bez přístavků. Přístavby půldomků jsou možné, je však nutné při tvorbě projektové dokumentace postupovat v souladu s požadavky ochrany památkové zóny Zlín a Odborem kultury Magistrátu města Zlína.

3. Jednodomek

Jednodomky jsou především ve čtvrti Nad ovčírnou, Letná a Lesní čtvrť. V této kategorii je nejvíce variant, co se architektonického vzhledu týká. Přístavby k původním objektům jednodomků je možné realizovat pouze jednopodlažní. Střechu přístavby je možné upravit i jako pochůznou terasu.

Pokud máte zájem o projektovou část na stavební úpravu či přístavbu baťovského domku je zde několik zásad, které musíme vzít v úvahu při tvorbě projektové dokumentace, proto doporučujeme osobní konzultaci, kde vám všechny body vysvětlíme a vezmeme v úvahu typ a místo vašeho domku.

Jedná se o tyto zásady oprav:

 • Zateplování
 • Výměna oken a špalety
 • Vstupní dveře
 • Sokl domku
 • Střešní krytina
 • Odvodnění plochých střech
 • Odklízení sněhu ze střech (někam zvlášť)
 • Zastřešení nad vstupem
 • Venkovní schodiště
 • Venkovní zpevněné plochy
 • Odstavné stání
 • Oplocení
 • Zahradní úpravy a terénní úpravy
 • Pergoly pro zahradní posezení

Nejčastěji se stavebníci zajímají o zateplení baťovského domku a výměnu oken.

Je možné zateplit baťovský domek?

Co se týká zateplení baťovských domků, tak u většiny baťovských domků je nedostatečný součinitel prostupu tepla (dříve používaný pojem – tepelný odpor) obvodového zdiva tloušťky 30 cm. V době rozkvětu firmy Baťa byla tato tloušťka dostatečná, ale ve dnešní době neustálého zvyšování cen energií je jedinou možností zateplení. Obecné pravidlo dané památkovou ochranou pro zateplení je, že režné zdivo je možné zateplit vnější tepelnou izolací a následně obložit cihelným páskem v rozměru a barvě tradiční cihly. Tloušťka zateplovacího systému i s cihelným páskem nesmí přesáhnout 10 cm. Některé domy mají omítku ve světlé okrové barvě, kterou je potřeba při zateplení zachovat.

Nicméně tloušťku zateplení obvodových konstrukcí u baťovských domků je možné i změnit, ale je potřeba celou záležitost společně konzultovat na Odboru kultury Magistrátu města Zlína.

Jak lze vyměnit okna u baťovských domků?

Materiálové řešení oken památková péče nebude zkoumat (tj. nezáleží, zda se rozhodnete pro okna dřevěná či plastová). Vyžaduje však zachování původní velikosti stavebního otvoru, původního členění okenních křídel a subtility dělících prvků. I pro okenní otvory nových přístaveb jsou vyžadovány modulace původních baťovských oken.