O nás

Zabýváme se projekční činností, zpracováním průkazů energetické náročnosti budov (zkratka PENB či Průkazy ENB), stavebními úpravami (rekonstrukcemi) a přístavbami baťovských domků, technickými a autorskými dozory, energetickým poradenstvím, inspekcí nemovitostí, vypracováním dotačních titulů včetně programu Nová Zelená úsporám.

Jsme projektanti pozemních staveb, členové komory autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a energetičtí specialisté s osvědčením o vykonání průkazů energetické náročnosti budov evidovaných ministerstvem průmyslu a obchodu. S vypracováním dotací máme bohaté zkušenosti, nejen z první vlny programu Zelená úsporám, ale i ze současného programu Nová Zelená úsporám včetně dotací ze SFŽP z prioritní osy na zateplovaní veřejných budov nebo programů Nový panel pro bytové domy.

Historie samostatné firmy PROJEKTY BUDOV s.r.o. není dlouhá, ale než naše firma vznikla, tak jí předcházelo 7 let práce ve stavebnictví, stavebních dotacích a energetice. Naše profesní zkušenosti dokazují reference projektů novostaveb a stavebních úprav, reference průkazů energetické náročnosti budovy, reference projektů zateplení a energetických výpočtů.

Každý z našich spolupracovníků se neustále vzdělává ve svém oboru a rozšiřuje své znalosti, protože stavební činnost je obor krásný s trvalou hodnotou, ale také s neustále se zlepšujícími materiály a technologiemi a stále přísnějšími stavebními zákony, které chceme a musíme znát, abychom vám co nejlépe poradili a vytvořili pro vás a vaše potomky to nejlepší bydlení za daných okolností (finance, pozemek atd.).

Pracujeme na pevných morálních základech Tomáše Bati, kterým se inspirujeme, a proto se snažíme pracovat se vší důsledností, ochotou a pečlivostí.

Naše činnosti:

  • Projekční činnost rodinných domů (projekty novostaveb, stavebních úprav, přístaveb a nástaveb domů)
  • Projekty bytových domů, veřejných budov, komerčních a průmyslových budov (projekty zateplení, nástavby, přístavby, vnitřní úpravy a vyřízení dotace)
  • Projekty baťovských domků ve Zlíně (projekty stavebních úprav a přístaveb)
  • Průkazy energetické náročnosti budovy
  • Energetické poradenství
  • Vypracování dotací Nová Zelená úsporám a další dotační tituly
  • Inspekce nemovitostí
  • Technické dozory stavebníka
  • Autorské dozory projektanta
  • Stavební dozory nad stavbou prováděnou svépomocí