Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitosti je podrobné technické prověření a to jak při koupi nemovitosti rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, tak i při dokončení novostavby rodinného domu, tedy před převzetím od realizační firmy stavebníkovi (investorovi). Prověření novostavby můžeme provést na konci stavby, ale rozhodně doporučujeme kontrolovat průběžně a to zejména technickým dozorem stavebníka, který tuto činnost zajišťuje po celou dobu výstavby a přebírá jednotlivé etapy před následným zakrytím jednotlivých etap.

Při koupi rodinného domu nebo bytu v bytovém domě je pro mnoho lidí vydání celoživotních úspor. Proto je vhodné si prověřit nemovitosti před koupí neboli před sepsáním kupní smlouvy. Jednoduše řešeno, ať nekupujeme zajíce v pytli. Jedině tak budete seznámeni s technickým stavem nemovitosti. Pokud kupujeme automobil, tak si většina lidí vezme sebou automechanika, který si auto prohlédne. Podobně by to mělo být samozřejmostí i s koupí nemovitostí, protože jde o mnohem větší finanční investici, než je tomu například u koupě ojetého automobilu.

Naším cílem je pomoci lidem, kteří kupují nemovitost!!

Mezi hlavní činnosti této kontroly nemovitostí patří:

  • Kontrola zatékaní a vlhnutí sklepních prostor a čím je to způsobeno
  • Kontrola zatékaní a vlhnutí stropů a stěn v posledních patrech a čím je to způsobeno
  • Kontrola klempířských výrobků (přesahy okeničky u šikmé střechy, vyspárování parapetů a jejich ukončení, vyspárování atik na plochých střechách…)
  • Kontrola trhlin ve vnitřních a obvodových stěnách, stropech a podlahách na terénu
  • Kontrola trhlin v omítkách a zateplovacích systémech
  • Kontrola podlah a obkladů

Cílem kontroly před koupí nemovitosti je překontrolovat možná rizika, která by se mohla projevit při užívání nemovitosti a mohla by následně zatížit finančně vaši kapsu. 

Většina kupujících nemovitostí má v kupní smlouvě napsáno, že „přebírá danou nemovitost a je seznámen s jejím technickým stavem a nejsou definovány žádné vady či nedostatky“, ale opak je pravdou, nedostatky jsou časté. Naším cílem není poškozovat prodávající či snižovat cenu nemovitosti, ale upozornit kupujícího na celkový stav nemovitosti, aby věděl o všech vadách a mohl s opravou do budoucna počítat.

Mimo výše uvedené činnosti je možné provést i další kontroly:

  • Kontrola statiky domu s navrhovaným postupem oprav či sanací jednotlivých konstrukcí
  • Vyhotovení tepelně technického posouzení nemovitosti
  • Měření vzduchotěsnosti RD, zejména pak pro koupi nízkoenergetických či pasivních domů
  • Měření radonu a oxidu uhličitého CO2 především u domů, u kterých došlo k zateplení a výměně oken

Pokud budete kupovat nemovitost, tak neváhejte zavolat pro sjednání schůzky. Vhodné je následně projít konkrétní nemovitost nebo i více domů či bytů v jeden okamžik a upozornit tak na pravděpodobná rizika a chyby, které by mohly v brzké době zatížit váš rozpočet.