Rady před koupí nemovitosti

O tomto tématu se dá napsat celá řada informací, my se však zaměříme jen na technické hledisko nemovitosti.

Vždy je třeba se seznámit s energetickou náročností budovy. Většina prodávajících říká, že se v domě nebo bytě protopí málo protože tam bydlela jen babička, ale po nastěhování celé rodiny a vytápění celého domu náklady okamžitě stoupnou a ihned se to projeví v ekonomice provozu domu. Proto je dobré si vyžádat průkaz energetické náročnosti a vyčíst z něho údaje na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, větrání a klimatizaci atd…. Prodávající si má před prodejem nechat vypracovat tento průkaz ENB a má ho zveřejnit v každé inzerci a dát k nahlédnutí možnému kupujícímu. Při sepsání kupní smlouvy je pak povinen vám tento průkaz ENB předat, tak jak hovoří zákon o hospodaření s energií v platném znění viz kapitola povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti. Pokud se budeme bavit o rodinných domech, tak cena spotřeby tepla na vytápění u novostavby pasivního domu je cca 4.000 Kč, u běžných klasických novostaveb cca 20.000 Kč a u starších domů je obvykle od 40.000 – 80.000 Kč. Pro každý dům či byt vychází energetika jinak, zde jsou částky uvedeny běžné hodnoty na vytápění.

Druhým bodem je seznámení s technickým stavem nemovitosti. Zde je třeba si přizvat specialistu na inspekci nemovitostí nebo osobu, která má vzdělání v oboru pozemních staveb nejlépe evidovanou v České komoře autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě (ČKAIT). Tento specialista provede vizuální prověření nemovitosti se zaměřením na potencionální vady.

  • Trhliny v konstrukcích (vnitřní stěny, stropy a podlahy, vnější stěny a podobně)
  • Trhliny odlupování a odpadávání povrchových úprav (vnitřní omítka, vnější omítka nebo zateplovací systém, vyspárování obkladů a dlažeb…)
  • Zatékání do zateplovacích systémů
  • Deformace dřevěných stropů, uhnilá záhlaví dřevěných trámů
  • Zatékání do plochých a šikmých střech
  • Zatékání a vlhnutí suteréních konstrukcí a podlah v prvním patře
  • Deformace a praskliny hydroizolací na plochých střechách a v podlahách
  • Další ostatní faktory, u kterých se předpokládá potencionální vada

Všechny tyto rizika je třeba vyhodnotit specialistou, který určí jsou tyto vady kritické či nikoli nebo doporučí provedení opravu nebo další zkoušky. Z této kontroly je dobré udělat si představu o stavu nemovitosti a zanést tyto body do smlouvy i s ohledem na vady, které jsou zakryté a nebylo je možné překontrolovat. Po koupení nemovitosti je vhodné si nechat překontrolovat rizikové body a to pomocí sond do konstrukcí či zjistit stav trhlin, zda jsou aktivní nebo pasivní.