Zhotovujeme kompletní projektovou dokumentaci!


Rodinné domy

Jednou z našich nejdůležitějších činností je individuální projekce rodinných domů. Ve dnešní době se nabízejí typizované a individuální projekty.

Vždy je potřeba si říci, že ne každý typizovaný dům se hodí na váš pozemek s ohledem na jeho velikost, světové strany, zastavěnost území a přístup k inženýrským sítím. Z těchto důvodů se právě specializujeme především na individuální stavby, tak abychom mohli navrhnout kvalitní bydlení právě pro vás. Naši práci se snažíme dělat za rozumnou cenu s co nejlepší kvalitou.

Při naší projektové činnosti vám rádi pomůžeme a poradíme s výběrem stavebních materiálů, systémů i technologií. Pro klienty, kteří si chtějí postavit či opravit dům, není snadné, aby se orientovali ve stavební terminologii, a proto dbáme na vhodné použití právě u vaší stavby či rekonstrukce z hlediska kvality a ekonomické výhodnosti, tak aby vám vybrané materiály a technologie dobře sloužily nejen v současnosti, ale byly vhodné a vyhovující zejména v budoucnosti.

Zároveň pro vás neustále sledujeme i možné dotace, jako je dnes velmi rozšířený a velmi oblíbený program Nová Zelená úsporám pro novostavby a stavební úpravy RD. V rámci projektování novostaveb a stavebních úprav máme řadu let bohaté zkušenosti.

Kromě kvalitního projektu je zapotřebí mít na stavbě technický dozor stavebníka v případě realizace realizační firmou. V případě, že budete vykonávat stavbu svépomocí, tak je zapotřebí mít na stavbě odborný dozor. Oba tyto dozory rádi provedeme a podrobně si o této činnosti můžete přečíst v kapitole stavební dozory.

V rámci naší projekční kanceláře řešíme především:

 • Projekty novostaveb rodinných domů
 • Projekty stavebních úprav, nástaveb a přístaveb rodinných domů
 • Projekty garáží a oplocení
 • Projekty vizualizací

Řešíme všechny stupně projektové dokumentace, jako jsou:

 • Architektonické studie, vizualizace
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební řízení (DSP) (stavební povolení / ohláška)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Zaměření stávajícího domu včetně vypracování technické dokumentace (Pasport stavby)
 • Vyřízení stavebního povolení / ohlášení stavby včetně dotčených orgánů

Prvním úkolem je pro nás seznámení s daným pozemkem, možností připojení na inženýrské sítě a zejména představa investora o jeho budoucím domě. Následně vždy s klientem individuálně probíráme otázku stavby po stránce energetické, kterou dělíme na klasické, nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby. Celou tuto problematiku vždy vysvětlíme a doporučíme vhodný typ stavby právě pro vás a to s ohledem po stránce architektonické, energetické, ekonomické (vaše finanční možnosti).

Domy po stránce energetické dělíme na:

1. Klasické domy můžeme ve dnešní době charakterizovat jako takové, které splní dané zateplení domu dle příslušné tepelně technické normy a s ohledem na průkaz energetické náročnosti budovy.

Charakteristika klasických domů:

 • Běžné zateplení obvodových konstrukcí
 • Větrání přirozené pomocí oken

2. Nízkoenergetické domy jsou charakterizovány nízkou spotřebou tepla na vytápění. Té je dosahováno zejména optimalizovaným stavebním řešením obálky budovy a řízeným větráním obytných částí budovy. Za nízkoenergetickou budovu se obvykle považuje budova, jejíž potřeba tepla na vytápění je výrazně nižší než aktuální požadavek národních předpisů.

Charakteristika nízkoenergetických staveb:

 • Měrná potřeba tepla na vytápění do 50 kWh/(m2.a)
 • Otopná soustava o nižním výkonu
 • Dobře zateplené konstrukce
 • Řízené větrání

3. Pasivní domy jsou charakterizovány minimalizovanou potřebou energie na zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí a minimalizovanou potřebou primární energie z neobnovitelných zdrojů na jejich provoz díky optimalizovanému stavebnímu řešení a dalším opatřením. Povinně hodnocenou vlastností je celková průvzdušnost obálky budovy.

Charakteristika pasivních staveb:

 • Měrná potřeba tepla na vytápění do 20 (15) kWh/(m2.a)
 • Otopná soustava o nižním výkonu nebo teplovzdušném vytápění s rekuperací
 • Vynikající parametry tepelné izolace (střecha, obvodové konstrukce, podlaha, výplně otvorů)
 • Řízené větrání s rekuperací tepla
 • Celková intenzita výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa nesmí překročit hodnotu n50=0,6h-1 (velmi těsné konstrukce)

4. Nulové domy jsou zjednodušeně řečeno pasivní se stejným nebo lepším zateplením, stejné po stránce technického zařízení budovy. Docílení nulového domu je snížení potřeby energie na minimum. Vyrovnání energetické nulové rovnováhy pak především dosahujeme využitím pomocí obnovitelných zdrojů energie.

Obecně pro dosažení pasivního nebo nulového domu musíme vzít v úvahu:

 • Volbu pozemku s ohledem ke světovým stranám, zastínění jinými budovami
 • Tvar a dispozice domu by měly mít kompaktní tvar (ideální je koule, avšak praktický je čtverec)
 • Konstrukce domu s ohledem na zateplení. Pro dosažení pasivního standardu je potřeba zateplení venkovních konstrukcí tepelnou izolací o tloušťce 35cm, střešní konstrukce o tloušťce 50cm, podlaha na terénu o tloušťce 40cm. Okna a vstupní dveře musí odpovídat energetickému standardu. Uvedené tloušťky zateplení jsou zde uvedeny jen jako příklad, energetická náročnost se musí již ve formě studie propočítat
 • Těsnost budovy s ohledem na eliminaci tepelných mostů a především pak řízené větrání pomocí rekuperace tepla