Vypracováváme průkazy energetické náročnosti budovy!


Průkazy energetické náročnosti budov

Jsme ze Zlínského kraje, ale při zpracování PENB (průkaz ENB, průkaz energetické náročnosti budovy) působíme v rámci celé České republiky, pokud nám poskytnete kompletní projektovou dokumentaci a fotodokumentaci. U nemovitostí, u kterých se vypracovává průkaz ENB z důvodu prodeje, pronájmu nebo dle data ze zákona o hospodaření s energií je nutné nemovitost vždy osobně překontrolovat s původní dodanou dokumentací, případně zaměřit, aby byl průkaz ENB zpracován správně a kvalitně. U většiny nemovitostí (kromě novostaveb a větších stavebních úprav) je sice dochovaná původní projektová dokumentace, ta ale neodpovídá reálnému stavu – často jsou již na domech různé přístavby, nástavby či jiné použití materiálů a zdrojů tepla na vytápění. Průkazy energetické náročnosti řešíme pro všechny typy nemovitostí a to jak rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy, kanceláře a podobně. Povinnosti, kdy jsou průkazy ENB potřeba, jsou sepsány v kapitole povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti. Pokud zvažujete, zda pro vaši nemovitost musí být průkaz ENB či nemusí (existují výjimky), tak nás kontaktujte pro zjištění přesných informací.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A – G, kde jsou také určeny jejich hranice.

K vypracování PENB jsou potřeba následující údaje:

 • Identifikační údaje budovy:
 • Vlastník nemovitosti, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail a případně IČ
 • Adresa posuzované nemovitosti, účel budovy, počet osob
 • Číslo pozemkové či stavební parcely, číslo listu vlastnictví, katastrální území

Technické údaje budovy:

 • Kompletní stávající (aktuální) projektová dokumentace (půdorysy všech podlaží, suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy)
 • Situace stavby včetně orientace ke světovým stranám
 • Popis skladeb konstrukcí obálky budovy (podlah, obvodových stěn, stropů, střech)
 • Popis stavu oken a dveří (druh, stáří, typ zasklení)
 • Typ a výkon instalovaného kotle, popis ohřevu a zásobníku TUV (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • Typ osvětlení v budově, celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy
 • Popis vzduchotechnického zařízení včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany)
 • Fotografie objektu ze všech světových stran

Všechny materiály je možné zaslat elektronicky, poštou nebo předat osobně. V případě novějších projektových dokumentací uvítáme i předání kompletní projektové dokumentace v elektronické podobě (výkresy ve formátu dwg).

Co je smyslem průkazů při prodeji a pronájmu?

Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u aut, vyčte zájemce teoretickou hodnotu, která může být odlišná od reálné spotřeby, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. Například z faktur za energie zákazník takovou informaci nezíská, ty totiž závisí na způsobu užívání domu či bytu nebo také na tom, zda daný rok byla tuhá či mírná zima. Průkaz také může přispět ke zlevnění případné renovace nemovitosti, protože pohled a doporučení odborníka může vést k optimálnímu řešení.