Stavební dozory

Doporučujeme pro bezproblémovou výstavbu! Zajišťujeme tyto stavební dozory:


» Autorský dozor projektanta          » Technický dozor stavebníka

» Odborný dozor nad stavbou
prováděnou svépomocí