Bytové domy

V rámci projektů bytových domů se specializujeme na stavební úpravy, nástavby, přístavby a samozřejmě i aktuální dotace jako program Panel Plus a Jessica.

Poradíme vám se zateplením neboli celkovou revitalizací těchto domů včetně stavebních úprav jednotlivých bytů či sanaci základových konstrukcí s ohledem na zatékání a vlhnutí sklepů. V rámci celkové revitalizace bytových domů vždy po zkreslení stávajícího stavbu řešíme energetiku stavby s ohledem na zateplení, větrání a celkovou úsporu tepla. Poté je potřeba navrhnout kvalitní projektovou dokumentaci.

 V rámci naší projekční kanceláře řešíme především:

  • Projekty zateplení neboli revitalizaci bytových domů
  • Projekty stavebních úprav, nástaveb a přístaveb bytových domů
  • Projekty stavebních úprav jednotlivých bytů a sanaci jednotlivých konstrukcí
  • Průkazy energetické náročnosti budovy

Řešíme všechny stupně projektové dokumentace, jako jsou:

  • Architektonické studie (studie), vizualizace
  • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • Dokumentace pro stavební řízení (DSP) (stavební povolení / ohláška)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Zaměření stávajícího domu včetně vypracování technické dokumentace (Pasport stavby)
  • Vyřízení stavebního povolení včetně dotčených orgánů

V rámci zateplení bytového domu i jakékoli stavby je potřeba pečlivě zvážit větrání jednotlivých místností. V dnešní době platí normy, které předepisují minimální přívod čerstvého vzduchu 25m3 na osobu. V České republice je průměrná rychlost venkovního vzduchu 4 m/s. V odborné literatuře lze najít výpočty pro množství přiváděného vzduchu pro okno 1,6m x 1,6m, kde pro velmi netěsná okna se dostane do místnosti 15m3 čerstvého vzduchu, pro netěsná okna pak 10m3 čerstvého vzduchu a pro dnešní nová těsná okna pak 1m3 čerstvého vzduchu. Z tohoto vyplývá, že při výměně oken dojde k razantnímu snížení provětrávání místnosti, což je z hlediska zateplení příznivé, ale z pohledu větrání je potřeba mnohonásobně více větrat nebo se doporučuje použití rekuperace (řízené výměny vzduchu). V případě, že není docíleno správného větrání, tak se zvyšují koncentrace škodlivých látek, především pak měřitelný oxid uhličitý CO2. Proto v rámci projektu vždy s vámi řešíme energetickou náročnost s ohledem na větrání jednotlivých místností a zdravé bydlení.

Dále mimo projektovou dokumentaci je potřeba upozornit, že pokud je zateplení vaší budovy financované z veřejného rozpočtu (využívá dotace), tak je zapotřebí na základě stavebního zákona zajistit technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta, které samozřejmě zajišťujeme. V dnešní době se realizační ceny tlačí dolů a kvalita díla pak může být tímto faktorem ovlivněna. Proto je nutné si zajistit technický dozor stavebníka, který pohlídá vaši stavbu z pohledu kvality realizace, provedení detailů a pomůže vám s výběrovým řízením a výběrem realizační firmy.