Povinnost zpracování průkazů ENB

Od roku 2013 je povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy a to pro stavební úpravy budovy, projekty novostaveb (průkazy pro novostavby se zhotovují již od roku 2008), pronájmu a prodeji nemovitosti.

Průkazy energetické náročnosti budov se vztahují na:

1. Rodinné domy:

 • Novostavby – zde tato povinnost již několik let existuje
 • Stavební úpravy (renovace) po 1.1.2013, pokud se renovuje více jak 25% obálky budovy
 • Prodej či nový pronájem po 1.1.2013, identifikace energetické třídy musí být již v inzerci

2. Bytové domy:

 • Novostavba – zde tato povinnost již několik let existuje
 • Novostavba s požadavkem na téměř nulovou spotřebu – energeticky vztažnou plochou nad 1.500m2 od roku 2018, nad 350 m2 od roku 2019 a menší od roku 2020.
 • Stavební úpravy (renovace) po 1.1.2013, pokud se renovuje více jak 25% obálky budovy.
 • Prodej či nový pronájem celé budovy po 1.1.2013, identifikace energetické třídy musí být již v inzerci.
 • Prodej jednotlivého bytu po 1.1.2013, je zde povinnost předložit zájemci průkaz budovy. Nevztahuje se na družstevní byty.
 • Nový pronájem jednotlivého bytu od roku 2016, je zde povinnost předložit zájemci průkaz budovy.
 • Všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou nad 1.500 m2 do roku 2015, nad 1.000 m2 do roku 2017 a menší do roku 2019 (týká se i bytového domu vlastněného družstvem).

3. Veřejné budovy:

 • Novostavby a renovace veřejných budov platí podobné požadavky jako pro bytové domy.
 • Termíny pro novostavby s téměř nulovou spotřebou jsou předsunuty o dva roky dopředu.
 • Zpracovaný a vystavený průkaz musí mít do poloviny roku 2013 budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m2 a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m2.

Aktuální informace pro prodávající:

Nový občanský zákoník přinesl důležitou změnu, která se týká průkazu ENB. Jedná se o tzv. „splnění informační povinnosti“, kdy kupující může až po dobu 5 let vymáhat škodu, pokud mu byla při koupi zamlčena některá skutečnost – tedy třeba energetická náročnost objektu.

Nový občanský zákoník klade důraz na předložení všech náležitých dokumentů ke smlouvě včetně průkazu ENB. Pokud není průkaz ENB součástí kupní smlouvy, může tato nepřítomnost vytvořit vadu kupní smlouvy. Tato vada může mít za následek právní napadení dané smlouvy a její zneplatnění.

Vzhledem k tomu, že cena za vypracování průkazu ENB je velmi nízká v porovnání s cenou prodávané nemovitosti, a proto je vhodné si všechny důležité náležitosti obstarat, aby v budoucnu nedošlo k problémům.

Kontrolu zhotovení průkazu ENB (i v rámci prodejů nemovitosti) má na starosti Ministerstvo práce a obchodu – Státní energetická inspekce, která na základě platného zákona o hospodaření s energií může udělit až 100.000 Kč pokutu. Z toho vyplývá, že je dobré tyto potřebné dokumenty doložit, abyste si ušetřili případné potíže.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle nové vyhlášky od roku 2013:Prukaz_vzor